จัดโต๊ะหมู่บูชาอย่างไรให้เหมาะสมและถูกต้อง

“โต๊ะหมู่บูชา” อีกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย บ้านและสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่มีคนไทยศาสนาพุทธอาศัยอยู่นั้นนิยมมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อไว้สักการะกราบไหว้บูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่นั้น ๆ แต่เชื่อไหมว่า ยังมีบางคนอาจไม่รู้วิธีปฏิบัติในการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้อง เราจึงมีเกร็ดความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชามาฝากในบทความนี้ 

ทำไมถึงต้องมีโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระประจำบ้าน 

พุทธประวัติได้มีการกล่าวถึงเมื่อสมัยพุทธกาลไว้ว่า เมื่อพุทธบริษัทมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศล จะต้องนิมนต์พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสงฆ์เสมอ เพื่อให้ถึงพร้อมแห่ง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันถูกต้องตามหลักศาสนพิธี และเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน จึงได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเพื่อเป็นนิมิตแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป แม้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วก็ตาม 

รูปแบบโต๊ะหมู่บูชามีกี่แบบ

การจัดโต๊ะหมู่บูชาสามารถจัดได้ตามแบบที่สะดวกของสถานที่นั้น ๆ โดยนิยมจัดโต๊ะหมู่ 4 , 5 ,  7 และ 9 โดยรูปแบบโต๊ะหมู่บูชาต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยเครื่องบูชา ดังต่อไปนี้ 

 • โต๊ะบูชาหมู่ 4 : กระถางธูป 1 กระถาง , เชิงเทียน 1 คู่  , พานดอกไม้ 2 พาน  และแจกัน 1 คู่ 
  เหมาะกับ : บริเวณที่มีพื้นที่น้อย เช่น คอนโด บ้าน ออฟฟิศ 

 • โต๊ะบูชาหมู่ 5 : กระถางธูป 1 กระถาง , เชิงเทียน 4 คู่ , พานดอกไม้ 5 พาน และ แจกัน 2 
  เหมาะกับ : การทำบุญบ้าน ทำบุญที่ออฟฟิศ 

 • โต๊ะบูชาหมู่ 7 : กระถางธูป 1 กระถาง , เชิงเทียน 5 คู่ , พานดอกไม้ 5 พาน และ แจกัน 3 
  เหมาะกับ : งานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศาสนา  

 • โต๊ะบูชาหมู่ 9 : กระถางธูป 1 กระถาง , เชิงเทียน 7 คู่ พานดอกไม้ 7 พาน และ แจกัน 3 
  เหมาะกับ : งานที่มีพระประธาน พิธีการใหญ่ของอุโบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ เป็นต้น

ข้อควรปฏิบัติสำหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชา

 • โต๊ะหมู่บูชาควรอยู่ในห้องชั้นบนสุดของบ้าน 
 • ตั้งพระพุทธรูปไว้ในตำแหน่งบนสุดของโต๊ะ 
 • หันทิศทางโต๊ะหมู่บูชาไปทางทิศเหนือ หรือ ทิศตะวันออก
 • จัดเครื่องสักการระให้ครบองค์ประกอบ ให้สะอาดและมีระเบียบสวยงามอยู่เสมอ 
 • ห้ามวางเชิงเทียน กระถางธูป และพานพุ่มดอกไม้เสมอหรือสูงกว่าพระพุทธรูปเด็ดขาด 
 • การจัดลำดับองค์พระบนโต๊ะหมู่ จัดตามลำดับบารมี เริ่มจากสูงสุดคือ พระพุทธเจ้า พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ และไล่ลงมาเรื่อย ๆ ตามบารมีของพระอัครสาวก และพระอรหันต์ จากนั้นไล่ระดับลงมาถึงพระอริยสงฆ์โดยเรียงตามอาวุโส และวางเรียงจากซ้ายมือไปทางขวามือของพระประธาน เช่น หลวงปู่ทวด หลวงพ่อโต พ่อท่านคล้าย หลวงปู่มั่น เป็นต้น 
 • ดอกไม้ที่ใช้บูชา ควรเป็นดอกไม้สด

Previous Post
Next Post