Month: July 2023

สมาธิของเด็กในแต่ละวัยกับกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

สมาธิของเด็กในแต่ละวัยกับกิจกรรมเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราควรส่งเสริมเด็กในแต่ละวัยด้วยกิจกรรมอะไรได้บ้าง เพื่อให้ลูกมีสมาธิมากขึ้น บทความนี้มีคำตอบค่ะ

5 ข้อที่พ่อแม่ควรทำกับลูกทุกวัน

5 ข้อที่พ่อแม่ควรทำกับลูกทุกวัน

เป็นตัวอย่างที่ดี  เด็ก ๆ จะเรียนรู้ในสิ่งที่เห็นมากกว่าคำพูด และมักจะจดจำพฤติกรรมจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างได้ดี จนอาจมีการนำไปทำตาม สังเกตง่าย ๆ ในเด็กเล็กเมื่อเราทำท่ากวักมือ เด็กก็จะกวักมือตาม เมื่อเรายื่นของให้ใคร เขาจะเลียนแบบที่จะยื่นของให้คนอื่นด้วย ดังนั้น เมื่อลูกเริ่มก้าวสู่วัยที่มีพัฒนาการ หากอยากให้ลูกเป็นคนมีน้ำใจ เราก็ต้องมีน้ำใจต่อลูกและคนอื่นให้เขาได้เห็น อยากให้เขามีความเมตตา ก็ต้องแสดงความเมตตาแก่ผู้อื่นหรือสัตว์อื่น ๆ ให้เห็น เด็กจะซึมซับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว จึงเป็นที่มาของคำว่า เด็กคือกระจกสะท้อนการเลี้ยงดูของพ่อแม่  ให้เวลากับลูก  แม้ว่าต้องทำงานหนักแค่ไหน แต่ควรจัดสรรเวลาที่จะอยู่กับลูก ได้พูดคุยและรับฟังความรู้สึกหรือปัญหาที่เด็กอาจเจอมาในแต่ละวัน ถามไถ่ความรู้สึก เช่น วันนี้ไปเรียนมาเป็นอย่างไรบ้าง เหนื่อยไหม มีอะไรที่ไม่สบายใจ หรือรู้สึกอย่างไรบ้างในวันนี้ ก่อนที่จะถามเรื่องการบ้าน หรือการอ่านหนังสือ ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะตั้งต้นแต่จะถามเรื่องนั้นกับลูก โดยไม่ได้ใส่ใจที่จะสอบถามความรู้สึกของเด็ก หรือเมื่อลูกต้องการจะเล่าหรือปรึกษา ก็ปฏิเสธเพื่อรีบไปทำงาน ทำให้แทบไม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน เกิดความห่างเหิน และเมื่อเด็กเจอปัญหาก็จะไม่กล้าพูดคุยเพราะกลัวจะโดนดุที่รบกวนเวลาอันมีค่าของพ่อแม่ (แต่เวลาของลูกไม่เคยมีค่าเลย) ดังนั้น หากไม่อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกกลายเป็นคนร่วมบ้านเฉย ๆ ในอนาคต ควรให้เวลาอยู่กับลูกให้มากพอเท่าที่คุณจะทำได้ เพราะเมื่อลูกเติบโตขึ้น พวกเขาก็ต้องออกไปใช้ชีวิตจนอาจไม่มีเวลาให้คุณมากพอ  ชมเชยลูกในสิ่งที่เขาทำได้  การชมเชยลูกในที่นี้ไม่ได้เน้นเรื่องของผลลัพท์ แต่มองที่กระบวนการ เช่น ความพยายาม…