Uncategorized

สัตว์เลี้ยงได้รับสารพิษ เราช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง 

สัตว์เลี้ยงได้รับสารพิษ เราช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง 

สัตว์เลี้ยงที่ได้รับสารพิษ ซึ่งอาจเป็นพิษจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหาร หรือจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน หรือแม้แต่พิษจากสัตว์อื่น แต่สิ่งแรกที่ต้องเราต้องทำ คือ ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยลดความเป็นพิษ และยังยั้งการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่จะส่งผลอันตรายต่อชีวิตสัตว์เลี้ยงระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งการปฐมพยาบาลที่เราจะนำมาแนะนำนี้ เหมาะกับการใช้ในกรณีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับสารพิษไม่เกิน 4 ชั่วโมง  ส่วนใหญ่สัตว์เลี้ยงอย่าง น้องหมา น้องแมวจะได้รับสารพิษผ่าน ผิวหนัง ขน ตา การกิน และการเลียเข้าปาก วิธีรักษาเบื้องต้นจึงแตกต่างกันไปตามช่องทางที่ได้รับพิษ  สัตว์เลี้ยงได้รับสารพิษผ่านผิวหนังหรือขน  น้องหมา น้องแมวที่ได้รับพิษผ่านผิวหนังหรือขน จำเป็นที่จะต้องตัดขนอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการใช้ล้างด้วน้ำอุ่นผสมสบู่ แชมพู หรือ น้ำยาล้างจาน ล้างให้ทั่วตัวหรือบริเวณที่โดนพิษหลาย ๆ ครั้ง ห้ามถูตัวแรง ๆ เพราะอาจยิ่งทำให้เกิดการระคายเคือง หรือกระตุ้นสารพิษซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายได้ จากนั้นรีบเช็ดตัวให้แห้ง และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  สารพิษเข้าตาสัตว์เลี้ยง   เมื่อสัตว์เลี้ยงได้รับพิษเข้าตา ให้รีบใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติไหลผ่านตาเบา ๆ โดยใช้เวลา 10-20 นาที ขึ้นไป แล้วรีบพาไปหาหมอทันที  สัตว์เลี้ยงกินหรือเลียสารพิษเข้าปาก กรณีที่สัตว์เลี้ยงเผลอเลียหรือกินสารพิษเข้าไปแต่ยังรู้สึกตัวอยู่ ให้กระตุ้นทำให้อาเจียนและป้อนสารดูดซับสารพิษ แต่ห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาดหากสัตว์เลี้ยงหมดสติหรือไม่รู้สึกตัว และสารพิษที่น้องหมาน้องแมวได้รับมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน เพราะจะยิ่งทำให้สัตว์เลี้ยงได้รับอันตราย แต่ให้ทำการล้างช่องปากและบริเวณโดยร้อบด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านแทน…