Science

ทำไมจึงเกิดฟ้าผ่าและจะป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอย่างไรเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง 

ทำไมจึงเกิดฟ้าผ่าและจะป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าอย่างไรเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยง 

ฟ้าผ่า สาเหตุเกิดจากอะไร  ฟ้าผ่า คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อย โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนหรือเมื่อมีพายุ ซึ่งการเกิดฟ้าผ่ามาจากก้อนเมฆคิวมูโลนิมบัส หรือ Cumulonimbus คือ เมฆฝนขนาดใหญ่ที่มีมวลน้ำมหาศาลอยู่ภายใน เกิดการหมุนวนเร็วและแรงของกระแสอากาศจนทำให้เกิดการเสียดสีของมวลน้ำ กลายเป็นประจุอิเล็กตรอน และเกิดสนามไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยมีประจุบวก (+) อยู่ด้านบนก้อนเมฆ และ ประจุลบ (-) อยู่ตรงฐานหรือด้านล่างก้อนเมฆ เมื่อมีการเคลื่อนที่ระหว่างประจุบวกและประจุลบเข้าหากัน โดยอาจเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในก้อนเมฆ ระหว่างก้อนเมฆ หรือระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน จนทำให้เกิดปรากฏการณ์ ฟ้าผ่า นั่นเอง  ฟ้าผ่ามีกี่แบบ  ประเภทของการเกิดฟ้าผ่า แบ่งได้ 4 แบบ ด้วยกัน  เหตุการณ์ฟ้าผ่า ผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตโดยตรง  เมื่อก้อนเมฆอยู่ใกล้พื้นดินมากกว่าเมฆก้อนอื่น ทำให้ประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆกระโดดลงไปยังพื้นดิน โดยขณะที่เกิดฟ้าผ่า จะมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นอันตรายมาก  ฟ้าผ่าอะไรได้บ้าง : ฟ้าผ่าคน ฟ้าผ่าสัตว์ หรือแม้แต่ฟ้าผ่าสิ่งของ อย่างฟ้าผ่าต้นไม้ เกิดจาก ฟ้าผ่าแบบลบ และ ฟ้าผ่าแบบบวก   ประโยชน์ของฟ้าผ่า  ฟ้าผ่าไม่ได้มีเพียงแค่โทษหรืออันตรายเท่านั้น แต่ฟ้าผ่ามีประโยชน์ต่อภาคการเกษตรเช่นกัน โดยเมื่อเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าจะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน…