Story

ชายคนนั้น ชื่อ สืบ นาคะเสถียร

ชายคนนั้น ชื่อ สืบ นาคะเสถียร

สิ้นเสียงปืน 1 นัด ในช่วงเวลาประมาณตี 4 ของวันที่ 1 กันยายน 2533 ในบริเวณป่าห้วยขาแข้ง โดยไม่มีใครสนใจ เพราะเสียงปืนแทบจะเป็นปกติของที่แห่งนี้ ทั้งเพื่อการล่าสัตว์ และการฆ่าคนบริสุทธิ์ จึงไม่มีใครให้ความสนใจ ว่าเสียงปืนนัดนั้นมีที่มาอย่างไร และเกิดขึ้นเพราะอะไร จนกระทั่ง หม่อง หรือ จิตประพันธ์ กฤตาคม ได้พบกับร่างไร้ลมหายใจของผู้ชายที่ทุ่มเทกายและใจ ให้กับการปกป้องเขื่อนเชี่ยวหลานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของป่าห้วยขาแข้ง มาตลอดระยะการดำรงหน้าที่ข้าราชการ ร่างของชายผู้มีนาม “สืบ นาคะเสถียร” อยู่บนเตียงกับกระดาษ 1 แผ่น